صفحه نخست » تماس با ما

تماس با ما

آدرس: کرمان - بزرگراه امام خمینی - حد فاصل پل دانش و پل فجر

کدپستی: 7635114111

تلفن: 03433227903

تلفن روابط عمومی: 03432755074

ایمیل اداره کل : kerman_kar@irimlsa.ir

ایمیل روابط عمومی : kar.kerman89@gmail.com

فکس روابط عمومی :03432755074