بیانیه توافق سطح خدمت

بیانیه توافق سطح خدمات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان

مقدمه:

 قانون تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درجلسه علنی روزچهارشنبه مورخ هشتم تیرماه یکهزار و سیصدو نود مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 11/4/1390به تأیید شورای نگهبان رسید. به تبع آن در استانها، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ادغام ادارات تعاون با ادارات کار و امور اجتماعی تشکیل گردید. 

هدف:

برنامه ریزی و نظارت بر اجرای قوانین کار ، تعاون و ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات ذی ربط

سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور تنظیم روابط کار،بررسی و رفع مسایل و مشکلات جامعه کارگری ، تنظیم روابط کارگری و کارفرمایی با بهره گیری از ساز و کارهای سه جانبه گرایی در راستای سیاست حفظ و صیانت از نیروی کار

سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور تعمیم و گسترش نهادهای مدنی و تشکلها درحوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی

نظارت بر اجرای مقررات و ضوابط،معیارها و توصیه نامه ها ی ایمنی واستانداردهای کار

اجرای سیاستها و راهبردهای اشتغال و برنامه ریزی مربوط به آن درچهارچوب برنامه ها و سیاستهای کلان دولت

نظارت بر اشتغال،سرمایه گذاری و بیمه های اجتماعی اتباع خارجی

انجام پژوهش و مطالعات علمی و کاربردی در حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی

راه اندازی پورتال الکترونیکی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، در راستای اهداف و سیاستهای تعریف شده بوده و شامل بخشهای زیر میباشد:

ساختار تشکیلاتی اداره کل شامل نمودار سازمانی و معرفی هر حوزه بطور جداگانه

درباره ما شامل رسالت اداره کل و معرفی مدیران و راههای تماس با آنها

قوانین و مقررات مرتبط با حوزه کار، تعاون، تامین اجتماعی و ... 

پیوندهای مرتبط شامل پیوند به سامانه های نظرسنجی، لینکهای مفید، پشتیبانی از افراد کم توان و تالار گفتگوها میباشد

میزخدمت شامل لیست خدمات دستگاه (میز خدمت حضوری، میز خدمت الکترونیکی، شناسه خدمات) و لینک دسترسی به آنها، بیانیه حریم خصوصی، صفحه اختصاصی آمار و اطلاعات، کتابخانه دیجیتال و نمایشگاه غیرمجازی میباشد

سلامت اداری شامل دستورالعملهای مرتبط با صیانت از حقوق شهروندی و سلامت اداری، مشخصات بازرس سلامت اداری و راههای ارتباط با وی و لینک به سامانه جامع شکایات وزاتخانه متبوع

لیست مناقصه ها و مزایده های اداره کل

لینک به سامانهای مدیریت خدمات دولت، تدارک، سامانه جامع بازرسی کل کشور، سامانه سامد، سامانه جامع شکایات وزارتخانه متبوع، کارا، روابط کار، پنجره واحد اطلاع رسانی مجوزها و ساماه شفافیت وزارتخانه متبوع

مسئولیت 

این پورتال، مطابق قوانین و مقررات ابلاغی و شرح وظایف، ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی گردیده است.

تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی:

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان، مکلف است مطابق دستورالعملهای ابلاغی و قوانین و مقررات، خدمات خود را بصورت حضوری یا الکترونیکی به کلیه مراجعه کنندگان ارائه نماید.

هزینه ها و پرداخت ها:

کلیه هزینه ها و پرداخت ها طبق مقررات انجام می گردد.

دوره عملکرد:

دوره عملکرد طبق توافق طرفین می باشد.

خاتمه توافقنامه:

خاتمه توافقنامه طبق توافق طرفین می باشد.

 

متن PDF توافقنامه جهت دانلود : ( اینجا را کلیک نمایید )